Verzekeringen

Verzekering

Iedereen die lid is van onze ploeg is standaard verzekerd voor alle activiteiten met betrekking tot de club. Heb je iets voor tijdens de training, teamdag of zelfs onderweg van/naar de training ben je verzekerd door Arena.

Ook mensen die iets voorhebben als ze de eerste keer komen proberen zijn automatisch verzekerd voor de duur van hun deelname.

Wat moet je doen indien iets voorvalt?

Tijdens de training

Tijdens de training zal de trainer de eerste zorg proberen toedienen. Indien het ernstiger is – of de kans bestaat dat er later medische kosten optreden – zal een verzekeringsformulier ingevuld worden door de trainer. Dat formulier moet je dan opsturen naar info@arena.be. Je houdt alle gemaakte kosten bij. Je stuurt in de eerste plaats alles op naar je ziekenfonds. Facturen voor het resterende bedrag moeten opgestuurd worden naar Arena. Die betalen dan de kosten terug.

Ander moment

Als er zich iets voordoet tijdens de training, meld dit dan altijd aan de trainer! Zelfs als er op dat moment niks aan de hand is, is dit noodzakelijke info mocht je achteraf pas pijn krijgen. Dan kan de trainer in eer en geweten bevestigen dat iets gebeurd is tijdens de training. Kom je onderweg van of naar de training (de kortste veilige route) iets tegen, verwittig dan zo snel mogelijk Wies via email: ultimatefrisbee.Kortrijk@gmail.com !

Online document

Hoewel er altijd papieren aanwezig zijn tijdens de training, kan je ook het document terugvinden hieronder. Vul het zo volledig mogelijk in en breng het mee naar de volgende training!

Verzekeringsdocument