Over ons

Wie is het bestuur?

Ons bestuur bestaat uit volgende leden:
Tim Desmet: Voorzitter & Sportieve Cel
Wies Vandenbulcke: Secretaris & Administratie
Joachim Pauwels: Penningmeester & Verzekeringen & financiën
Jens De Smedt: Bestuurslid & Jeugdwerking & ledenwerving
Louanne Maertens: Bestuurslid & Evenementen

Met vragen kan je altijd terecht bij iemand van het bestuur.

Huishoudelijk reglement & statuten

Structuur